© 2017 by PointGeo AS

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Vimeo Icon
  • White Twitter Icon

Drammensveien 211 | N-0281 Oslo | post@pointgeo.no | Tel: +47 484 33 200

September 3, 2017

July 19, 2017

Please reload

Siste innlegg

Inspeksjon og kartlegging av fylkesvei 247

September 19, 2017

1/3
Please reload

Utvalgt innlegg

Tillatelse til å operere RPAS i Norge, RO3

7 Sep 2017

PointGeo AS har mottatt RPAS RO3-tillatelse fra Luftfartstilsynet etter en omfattende prosess som bl.a inkluderer:

 

- Utarbeidelse av kvalitetssystem i henhold til ISO9001:2015
- Operasjonsmanual for RPAS klasse RO3
- Lisens (sikkerhetsklarering) fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (fotografering/filming fra    luften og opptak med luftbårne sensorsystemer)

- Lovpålagte forsikringsordninger

- Prosedyrer for å sikre personvern i henhold til Datatilsynets retningslinjer

 

Luftfartstilsynets RPAS RO3 er høyeste kategori for ubemannet luftfart, og betyr i praksis at vi kan fly større droner kommersielt, med avanserte sensorer, i kompliserte områder. Detaljert prosjektplanlegging, operasjonelle prosedyrer og verktøy for risikoanalyse forankret i vårt kvalitetssystem muliggjør nå operasjoner som er utenfor rekkevidde for operatører i kategori RO1 og RO2.

 

Kontakt oss for å høre mer om hva vi kan gjøre for deres bedrift!


 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Følg oss