© 2017 by PointGeo AS

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Vimeo Icon
  • White Twitter Icon

Drammensveien 211 | N-0281 Oslo | post@pointgeo.no | Tel: +47 484 33 200

OM OSS

KOSTNADS-EFFEKTIVE TJENESTER MED HØY NØYAKTIGHET

PointGeo AS er en uavhengig leverandør av innovative geografiske løsninger for datainnsamling, prosessering og presentasjon.

 

Ved hjelp av ubemannede luftfartøy og landbasert datainnsamling, leverer vi kostnadseffektive tjenester med høy nøyaktighet. Avanserte sensorer og standardisert arbeidsflyt sikrer forutsigbare leveranser for å imøtekomme våre kunders unike behov.

 

PointGeo er stiftet av 4 spesialister som kombinert har over 50 år erfaring med geografisk datainnsamling, landbasert og offshore-basert innmåling, kartlegging, data-analyser og presentasjon.

 

Våre kjerneverdier er Sikkerhet, Innovasjon og Kundetilfredshet.

HVEM ER VI

Roger Gildseth

Roger er utdannet trafikkflyger. Han begynte i 1993 å jobbe for navigasjonsavdelingen hos Geoteam, senere Fugro Survey, hvor han etter hvert fikk et overordnet teknisk ansvar innenfor innkjøp, drift og produktutvikling. I 2004 etablerte han iSURVEY, en ledende leverandør av kartleggings- og posisjoneringstjenester til offshoreindustrien. Etter salg av iSURVEY i 2013 har han jobbet som konsulent og investor.

  • Black LinkedIn Icon

Tormod Urke

Tormod har mastergrad innen Geosciences, Geomatics. Han har jobbet i en rekke år i iSurvey som surveyor offshore, før han startet som prosjektleder og avdelingsleder med ansvaret for havbunnskartlegging for blant annet rørledningsinspeksjoner og sjøkabel-prosjekter. Han har også hatt ansvaret for implementering av landmåling- og prosesseringsrutiner i bedriften.

  • Black LinkedIn Icon

Pål Are Hagen

Pål Are har mastergrad innen Landmåling og Geografiske Informasjonssystemer (GIS). Han har jobbet i iSurvey som surveyor offshore i en rekke år, før han hadde seks år som prosjektleder og avdelingsleder med ansvaret for posisjonering av olje-plattformer og plassering av konstruksjoner på havbunnen. Han har også hatt ansvaret for implementering og utvikling av GIS-systemer og GIS rutiner i selskapet.

  • Black LinkedIn Icon

Tomas Fritsvold

Tomas har en DipGrad Surveying og BA Design fra Otago University, New Zealand. Han har siden 2005 jobbet med utvikling av undervannssensorer og vært prosjektleder innen offshore havbunnskartlegging samt teknisk ansvarlig for landbasert BIM programvare. Av sertifikater kan nevnes FAA Private pilot License (Sea, Land & UAV)

  • Black LinkedIn Icon