© 2017 by PointGeo AS

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Vimeo Icon
  • White Twitter Icon

Drammensveien 211 | N-0281 Oslo | post@pointgeo.no | Tel: +47 484 33 200

Fotogrammetri

Konstruksjon av terrengmodell og 3D modell ved hjelp av fotogrammetri baserer seg på fotografier tatt fra RPA. 

Modellen knytes opp mot absolutte koordinater ved hjelp av kontrollpunkter og kvaliteten verifiseres. 

Fotogrammetri er et rimeligere alternativ til laser-skanning og krever mindre droner og mindre kostbart utstyr.

Nøyaktighet - Terrengmodell

Følgende relative nøyaktighet oppnås ved gode forhold fra angitt flyhøyder.

Modellen vil bli knyttet opp mot absolutte koordinater ved hjelp av kontrollpunkter 

Under kan man se på en eksempelmodell. Denne modellen er laget av PointGeo i forbindelse med evaluering av presisjon på volumberegninger i dagbrudd. Innsamlingen er gjort med Phantom 4 Pro.