© 2017 by PointGeo AS

  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Vimeo Icon
  • White Twitter Icon

Drammensveien 211 | N-0281 Oslo | post@pointgeo.no | Tel: +47 484 33 200

Effektivt

Effektiv datainnsamling med bruk av drone og laserskanning for hurtig leveranse av oppdatert ortofoto, flyfoto, terrengmodell og punktsky på standardiserte CAD/GIS/BIM formater  

Nøyaktig

Landmålingsverktøy som totalstasjon, RTK GPS og nivelleringskikkert gir høyeste nøyaktighet for innmålte data. Standardiserte arbeidsflyter sikrer høy nøyaktighet og leveranser av god kvalitet

Sikkert

Kartlegging fra luften øker ansattes sikkerhet ved redusert eksponering for farer på anleggsplassen. Operasjoner utføres i samsvar med kvalitetskrav forankret i vårt styringssystem og sikkerhetsrutiner i tråd med godkjenninger fra Luftfartstilsynet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet